Veiligstellen van persoonsgegevens

Leestijd:  38 seconden
Geschreven door:  Jeroen Damen
Single image

Het vertrouwen en de veiligheid van onze cliënten vinden we méér dan belangrijk, ook als het aankomt op het veiligstellen van vertrouwelijke persoonsgegevens.

Machtigingsaanvraag

Bij een machtigingsaanvraag vragen zorgverzekeringen buitengewoon veel onnodige cliëntgegevens op. Denk aan een evaluatieverslag van de zorg of een verslag van de revalidatiearts. Dit is niet de bedoeling. Daarom willen we bij iedere situatie een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Eerste tip

Afgelopen week heeft Gökçe haar eerste tip ingestuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel schrijft ze een werkinstructie die ze binnenkort deelt met de indicatiestellers.