Nieuwe vertrouwenspersoon

Leestijd:  4 minuten
Geschreven door:  Bart Balm
Single image

Met ingang van 1 juli 2022 hebben wij een vertrouwenspersoon. Haar naam is Daniëlle Stroes en zij zal voor iedereen binnen onze organisatie de belangrijke rol van vertrouwenspersoon op zich nemen.

Wil je Daniëlle vast beter leren kennen? Dat kan, want ze heeft een leuk stuk geschreven waarin ze zichzelf aan je voorstelt:

 

Mijn naam is Daniëlle Stroes en per 1 juli 2022 ben ik gestart als Vertrouwenspersoon bij Zorg Supportgroep, AlsCare, ZoAa, RollingCare en ZorgPunt. In dit artikel zal ik mezelf nader aan jullie voorstellen en aangeven waar je mij in mijn rol als Vertrouwenspersoon voor kunt benaderen.

Ik ben 59 jaar, woon aan de rand van de Veluwezoom in De Steeg met mijn partner, twee katten en een dwerggeit en ontleen veel inspiratie aan zijn in de natuur, aan zingen, dansen, lezen en schrijven.

Naast mijn werk als Vertrouwenspersoon ben ik in het dagelijks leven vooral werkzaam als re-integratie- en loopbaancoach en Zijnsgericht personal coach. Dat doe ik sinds 2016 vanuit mijn eigen praktijk De Kokkenberg, maar ook in opdracht van re-integratiebureaus als Weustink&Partners en Loopbaanlink. Coaching is mijn tweede carrière. Ik heb Sociologie gestudeerd en ben eerst jaren werkzaam geweest in diverse beleidsfuncties bij gesubsidieerde instellingen en gemeenten op het gebied van jeugd en onderwijs. In 2006 heb ik een switch gemaakt naar de sector geestelijke gezondheidszorg en welzijn. In datzelfde jaar startte ik met de opleiding tot begeleider/coach aan de School voor Zijnsoriëntatie. Ook heb ik trainingen gevolgd op het gebied van psychopathologie en niet-aangeboren hersenletsel.

Waarvoor kun je een beroep doen op mij als Vertrouwenspersoon?

Als je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en daar vertrouwelijk over wilt praten, kun je bij mij terecht. Ongewenste omgangsvormen komen in veel organisaties voor. Dan hebben we het over pesten, (verbale) agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dat kan tussen collega’s onderling zijn, tussen leidinggevende en medewerker, maar in jullie geval ook tussen cliënt en zorgverlener. Het kan om duidelijk waarneembaar, niet mis te verstaan gedrag gaan, maar ook om meer subtiele hints, blikken of andere signalen die je een onprettig of onveilig gevoel geven. 
Ongewenste omgangsvormen zijn grensoverschrijdend voor degene die het betreft en het kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het heel belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de vertrouwenspersoon als je hiermee te maken krijgt. Loop er niet te lang mee rond. Soms weet je misschien niet hoe je bepaald gedrag van een ander moet opvatten, maar voel je je er niet lekker bij. Ook dan kan het fijn zijn om dit te bespreken om hier meer helderheid over te krijgen. Ik ben beschikbaar voor  alle medewerkers en ZZP’ers van Zorg Supportgroep, AlsCare, ZoAa, RollingCare en ZorgPunt. 

Als vertrouwenspersoon heb ik drie taken:

  1. Ondersteuning: Het opvangen van medewerkers die een melding doen: begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.
  2. Voorlichting en preventie: Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
  3. Advisering: Gevraagd en ongevraagd adviseren over trends in meldingen en over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

Onafhankelijk en vertrouwelijk

Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk. Ik word wel betaald door de werkgever, maar deze heeft geen invloed op de uitvoering van mijn werk. 
Ik heb geheimhoudingsplicht, dus zal nooit mededelingen doen over met wie en waarover ik heb gesproken tegenover derden. Tenzij ik dat door de wet verplicht ben vanwege strafbare feiten die zijn gepleegd.

Contact

Je kunt me op twee manieren bereiken:
•    per mail: info@dekokkenberg.nl
•    telefonisch: 06-42222994

Als je me een mail stuurt, deel dan geen details. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Verder mailcontact vindt plaats via beveiligde mail (Zivver), zodat niemand mee kan lezen.

Gesprekken kunnen face to face plaatsvinden in mijn praktijkruimte in De Steeg, Diepsteeg 25 of in het Coachhuis in Velp, Emmastraat 24-A. Beeldbellen of telefonisch contact is ook mogelijk, als je daar de voorkeur aan geeft.