Zorg Supportgroep B.V. is ISO 9001 gecertificeerd

Zorg Supportgroep B.V. is trots te mogen delen dat zij voldoet aan de kwaliteitsmanagementsysteem eisen die vallen onder de NEN-EN-ISO 9001:2015.

Wat is ISO 9001?

Bij een kwaliteitsmanagementsysteem zijn de doelstellingen gericht op het leveren van producten en diensten die aan de eisen en verwachtingen van de klant voldoen, en daarmee op het verhogen van de klanttevredenheid. Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit de structuur van het bedrijf of de organisatie, in combinatie met de planning, processen, middelen en informatie die je gebruikt om je kwaliteitsdoelen te halen.

ISO 9001 biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm kan door interne en externe partijen (waaronder certificerende instellingen) worden gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is. Daarmee is deze norm geschikt voor certificatie en gebruik in contractuele situaties.

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Klik hier
 om het certificaat te bekijken of te downloaden.